HotLine: 028 625 65 806 -0972410688

Gạch ốp tường 300x450 mm